1. Prvá konzultácia (návrh dispozičného riešenia interiéru, stavebné úpravy a elektrodokumentácia) –  výstup  farebné prevedenie- koláž a návrh digitálny formát 50€ / miestnosť
    Ak si u nás navrhnutý nábytok dáte vyrobiť, cena za konzultáciu vám bude následne odpočítaná.
  2. Vizualizácia s nábytkom na mieru – sketch up, autocad, doplnenie textílii, dekorácie: 100€
    Vizualizácia kuchýň v profesionálnom programe Kitchen Draw – výstup 3D vizuálizácie: 70 €/ 3 rôzne pohľady.
  3. Výkresová dokumentácia- pôdorys, presne merania a údaje, podľa ktorých sa nábytok dá vyrobiť: 150€
  4. Poradenstvo  pri výbere  textílií a doplnkov v predajniach: 7 €/hodinu
 
Na základe záväznej objednávky sa pred začiatkom prác uhrádza 70% celkovej sumy za dohodnuté práce. Po odovzdaní práce zvyšných 30%.
v Bratislave, 30. októbra 2013